ВАЖНИ СРОКОВЕ

Изпращане на резюмето на доклада и заявка за публикация Форма “A” или online регистрация

30.06.2021

Потвърждение за приемането на резюмето

15.07.2021

Изпращане на пълния текст на доклада и заявка  за публикация Форма “В”или ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

15.08.2021

Заплащане на конферентните такси

15.08.2021

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на Конференцията на: http://www.material-science.eu

01.09.2021

Изпращане на постерните доклади в Организационния комитет

01.09.2021

Регистрация на участниците
16:00 – 20:00 ч.
08:00 – 10:00 ч.

06.09.2021
07.09.2021

Откриване на Конференцията

07.09.2021

Отпътуване на участниците

09.09.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

 


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
08-11.03.2021, BOROVETS, BULGARIA
XIV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
10-13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
10–13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
07-10.06.2021, BOROVETS, BULGARIA

XXIX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
21-24.06.2021, VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
21-24.06.2021
VARNA, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
23-26.06.2021
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
23-26.06.2021, VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
25-28.08.2021, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
06-09.09.2021,
VARNA, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08–11.09.2021
VARNA, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
13-15.10.2021 PLEVEN, BULGARIA
V INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
06-09.12.2021, BOROVETS, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
08-11.12.2021, BOROVETS, BULGARIA
V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
08-11.12.2021, BOROVETS, BULGARIA